HMS en selvfølge

i EMV sin organisasjon er Pri 1 etterlevelse av HMS

Våre dager starter med påminnelse om etterlevelse av HMS i alt arbeid som skal utføres i løpet av hverdagen

Alle ansatte i EMV skal gjennomgå HMS kurs internt 

Alle ansatte har ansvar for etterlevelse av HMS hver dag

EMV er tilknyttet bedriftshelsetjenesten i Haugesund hvor alle har kan henvende seg for råd og kontroll ang helsespørsmål.

Bedrifthelsetjenesten vil utføre inspeksjoner og internkontroll

Elementmontasje er tilknyttet AktiMed