Nøkkeltall for Elementmonasje Vest as

org.nr 987 654 321

Ansatte:  60 stk

Omsettning 2019  Kr 75 000 000,-

Omsettning 2018 Kr 60 000 000,-

Omsettning 2017 Kr 45 000 000,-

Omsettning 2016 Kr 30 000 000,-