Våre kunderferanser

Norske Bæresystemer                Norsk Spennbetong

Spenncon                                    Block Berge Bygg

Veidekke Skanska                      Contiga

Nobi Voss                                    Kruse Smith Entreprenør

Hå Element                                  Hårr Betong

Egersund Betongteknikk           Finnøy Betong

Jær Betong                                 BC Group

SV Betong

Noen av våre prosjekter

Økern Portal                                         Fyrstikkallen 1

Østensjøveien 16                                Flesland Fly plass  

Sola Flyplass                                       Haugesund Flyplass  

Media City                                            Meierikvarteret

Sola bil                                                  Nordsjøpark

Blå Kors                                                Askøy

Byggmakker Haugesund                   Sandbrekke toppen  

Måkestad Fellesbygget                      Broer Arendalprosjektet

Lyseboten og andre kraftannlegg    HyleHelsebygg                              

Universitetet i Grimstad

SG Amatur                                     Kirka i Grimstad

Bolighus i Egersund                   Kai Hansen Trykkeriet

Forus Vaskeriet                           Forus Byfjordparken  

Kruse Smith                                Høyblokkene Vestre Svaneholmen

Jæder på Skurve                      Vei tunneler Tog tunneler Broer i hele Norge

Figgjo Skole                              Boligkompleks på Tau