Høyspentsyasjon 400 kw
Byggherre NCC for Norsk Spennbetong.